סדנאות גיוון תעסוקתי

סדנאות גיוון תעסוקתי

החברות שמצטרפות לקואליציה לרוב נמצאות כבר בשלב מתקדם של תהליך בו קיימת ההבנה שרב תרבותיות בצוות לא רק שאינו מזיק אלא למעשה גם מסייע. מחקרים מצאו שגיוון אנשים בצוות מגדיל את היצירתיות, הקריאטיביות והדבר מעניק ערך מוסף לקבוצה.
אך בעוד שקיימת הבנה יש ללמוד כיצד לבצע ולעשות זאת בדרך הטובה ביותר, כך שהדבר יסייע למועמדים ולחברה מבלי לפגוע בסיכוי המועמד מחד או להוריד את הדרישות מנגד. בריאיון של עובד מהמגזר הערבי יש להכיר ולהבין את השינויים התרבותיים, כך שניתן יהיה להפריד, לדוגמה, בין חוסר ידע לבין התנהלות שונה שנובעת ממאפיינים תרבותיים ומגזרים.
סדנאות הגיוון התעסוקתי נועדו לגשר על הפער הזה וחברות הקואליציה מוזמנות לעבור סדנאות לניהול צוות רב תרבותי וכן סדנאות ריאיון רב תרבותי שמועברות על ידי עמותת קו משווה. הסדנאות מועברות לרכזות הגיוס ולמנהלים המקצועיים בהתאם לבחירת החברה

בסדנאות דנים, בין היתר, בנושאים הבאים:
• פערים בין התרבויות והשתקפותם בריאיון
• התייחסות לקורות החיים – דגשים וקווים מנחים
• שאלות מוטות תרבותיות
• אפיון מרכיבי זהות אישית ניהולית בפרספקטיבה תרבותית
• סימולציות והתנסויות בניהול צוות רב תרבותי
• ועוד…