מפגשי מנכ"לים

מפגשי מנכ"לים

אחת לשנה בערך אנחנו מקיימים מפגש בדרג מנכ"לים. בהם ניתנת ההזדמנות לדווח לפורום ולמר שמעון פרס על ההתפתחויות בנושא בחברותיכם, המפגשים משמשים לאישרור מחודש למחויבותכם לנושא וזוכים לתהודה תקשורתית המשרתת את המטרה.

Sl1.ou