נקודות זיכוי ממס הכנסה – כל מה שחובה לדעת!

נקודות זיכוי ממס הכנסה – כל מה שחובה לדעת!

כל אזרח משלם מס, זה החוק שקובע את התשלום, והדבר מתבצע בצורה כמעט אוטומטית. בין אם מדובר על שכיר ובין אם מדובר על אזרח עצמאי, חובת המס מוטלת עליו כאזרח, והעלמת מס או עמידה בתשלומים מוגדרים כעבירות מס. אך לא פעם מתרחש מצב הפוך. מדובר על סיטואציה בה אזרח משלם מיסים גבוהים ממה שהוא חייב בפועל. זה יכול להתרחש בגין מצבים מגוונים. אחד המצבים המוכרים הינו מצב בו חל שינוי בנקודות הזיכוי, וכתוצאה מכך ירדה חבות המס.

נקודות המס, נקודות שצריך לדעת

  • ראשית יש לדעת כי נקודות המס מוגדרות לפי נתונים שונים. כמו אזור מגורים, מצב משפחתי, מספר ילדים, גובה הכנסה ועוד. נקודות מתעדכנות לפי הרישומים במשרד הפנים.
  • במידה וחל שינוי בנקודות המס, עשוי להיות גם שינוי בחבות המס. וזה אומר שאם אדם נישא, נולדו לו ילדים או חל כל שינוי אחר, עליו לבדוק מה באשר לנקודות המס ולתשלומים שלו. שכן מצבים אלו מאופיינים בתשלום מעבר לחבות המס.
  • בגלל שתשלומי המס מתבצעים לא פעם מראש, הם עלולים להיגבות בליל להתעדכן ביחס לנקודות הזיכוי ממס הכנסה. התוצאה היא מצב בו אדם ממשיך לשלם מיסים גדולים ממה שהוא חייב על פי החוק. לכן חשוב לעדכן מצבים ושינויים.
  • במידה ובכל זאת שילם אדם מעבר למה שהוא חייב, ניתן לבצע פרוצדורה פשוטה על מנת לקבל החזר מס. מדובר על תהליך פשוט למדי בו מגישים מסמכים רלוונטיים כנדרש. מטרת הבקשה היא לקבל את סכום הכסף ששולם מעבר לחבות המס חזרה. כלומר, נוצר מצב בו המדינה חייבת כסף לאזרח, והוא יקבל את הכסף הזה חזרה בתהליך פשוט.

מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ מקצועי: https://www.taxfinance.co.il/.

כתוב/כתבי תגובה